šarvas


šarvas
1 šárvas sm. (3) K, K.Būg, Rtr, Š, , NdŽ, , (1) DP79,389,584, šar̃vas (4) Svn nj. 1. Q244, SD1119, SPI13, H, R, , S.Dauk, Sut, I, N, KBII54, KGr154, KII103, M, Rtr, , FrnW, istor. metalinių ar odinių kario drabužių dalis ar visuma: Kojų šárvas R59, 78. Rankos šárvas KI94. Žvynų šarvas LL55. Vielų šarvas, serdokas CII188. Kaltinis, žiedinis, žvyninis šárvas NdŽ. | prk.: Aidi ledinis ežero šarvas sp. 2. sing. SD1213, SD19,445, 397,555, I, Sut, N, K, J, Š, L, Rtr, FrnW, žr. 2 šarvai 2: Suvadino anys visus, derančius šarvui BB2Kar3,21. Šarvu apdarė (paraštėje apšarvojo jis) savo tarnų tris šimtus BB1Moz14,14. To neprieteliaus žmogus nei šarvu, nei kardu, nei kitu kokiu ginklu negal atsiginti BPII221. Reikia mumus gerai sujuostis ir šarvu apsiveizdėt DP553. Išmintis geresnė yra nei šarvas BBPam9,18. ║ Tačiau ir jo pareigingumo šarvas nebuvo nepažeidžiamas . Paauglio širdyje pikto sėkla apsigaubė romantišku keršytojo šarvu K.Saj. Atmeskiam tada darbus tamsybių ir apsivilkiam šarvu šviesybės, kaip dienoje patogiai vaikščiokiam VlnE2. Išmintingas karalius ..., kad ant jo Dievas rūstauja, teka šárvop teisybės DP586. Atmeskime šalin darbus tamsybių (tai yra nuvilkime senuosius rūbus) ir apvilkimės šárvu šviesybės DP5. 3. 309, 1, NdŽ kietas kai kurių gyvūnų kiautas, luobas: Bestuburių šárvas LTEX538. Kaulinis vėžlių pilvo šárvas E. Mažas vėžiukas greitai auga ir todėl yra priverstas keisti šarvą . 4. PolŽ32 karo laivų, tankų, traukinių ir kt. metalinė apsauga nuo sviedinių, bombų: Tankai su raudonomis žvaigždėmis ant šarvų jau pasirodė gatvėje . Jo mintys buvo užimtos visai kuo kitu: kaip atlupti nors vieną tanko šarvą . tech. metalinis elektros laido, radijo lempos ar kt. apvalkalas: Išorinis šárvas NdŽ. Šarvas (kabelio) SkŽ21. 5. geol. viršutinioji tvirta žemės pluta: Rifinis šarvas GTŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Sarvaš — (German: Sarwasch Hirschfeld , hu. Szarvas) is a village in eastern Slavonia, Croatia, located east of Osijek. It has a population of 1,539 (census 2001). It is administratively located within the area of the city of Osijek.According to the 1931… …   Wikipedia

  • Sarvaš — Sȁrvāš m DEFINICIJA naselje (u blizini Osijeka), 1839 stan.; bogato arheološko nalazište vučedolske kulture ONOMASTIKA pr. (etnik): Sàrvaš (Zagreb, Slavonija) …   Hrvatski jezični portal

  • šarvas — šárvas dkt. Vėžlių̃ šárvas sudarýtas iš káulinių plokštẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šarvas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. armor; armour vok. Bewehrung, f; Panzer, m rus. броня, m; панцирь, m pranc. armure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Sarvas — Original name in latin Sarva Name in other language Hirschfeld, Sarvas, Sarvash, Sarva Sarwasch, Szarvas State code HR Continent/City Europe/Zagreb longitude 45.52722 latitude 18.8375 altitude 90 Population 1547 Date 2012 01 19 …   Cities with a population over 1000 database

  • šarvas — 3 šarvas sm. (3) DŽ, NdŽ, Dg, Mrc, Vlk, Rūd, (1) Kpč, Krok, Vrn, Lš, Šlvn 1. sing. N, FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, Onš, Al, Srj, Vs, Žln, LTR(Eiš, Kb), Rod, Dbč, Sn kraitis: Šarvas mergos nutekančios SD278. Duomi šarvą SD417. Senovės šarvas buvo: drobės,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarvas — 5 šarvas, à adj. (3) FrnW, KŽ širvas: Šarvas (arklys plauko juodo ir širkšno širmo) MitI390(J.Šliūp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarvas — 2 šarvas sm. (3) KŽ; R, MŽ, E žr. 1 šarvai 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarvas — 4 šar̃vas sm. (4) Sv kelnių klešnė, kiška: Jų piktas šuva, iš patylų už šar̃vo ir kanda Slm. O iš šar̃vo tik skutai belikę Rk. Iš kūlės grįžtant, šunes šarvùs apdraskė Kp. Atspuro kelniom šarvaĩ Č. Vaikščiojant po mišką, sniegu šarvaĩ apšalo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Marcelo Sarvas — Personal information Full name Marcelo Fazzio Sarvas Date of birth October 16, 1981 ( …   Wikipedia